سوال1. وظیفه ی واشر سرسیلندر چیست ؟۱-آب بندی بینسرسیلندر موتور و بدنه اصلی2-مانع شدن از ترکیب آب رادیاتور و روغن موتور3-مورد یک و دو4-هیچکدام پاسخ صحیح:3 سوال2 . کدام یک…